SKEELERBAAN OPENGEEN LES

 

      Sponsoren 

 

U bent hier: Home › Vereniging › Lidmaatschap aan- en afmelden/kosteninfo › Info lidmaatschap en kostenoverzicht

Hoe word ik lid van van IJSCO?

       

Om deel te kunnen nemen aan de activiteiten van IJSCO, dien je jezelf eerst aan te melden als lid van onze vereniging.

IBAN-nummer IJsco: NL44RABO0139910220 t.n.v. IJs- en Skeelerclub Oosterhout

Waar heeft men als lid van IJSCO recht op
IJSCO beleid t.a.v. contributie
Basiscontributie en entreegeld
Kostenoverzicht
Clubkleding
Aanmelden lidmaatschap en activiteiten waaraan u gaat deelnemen
Machtiging
Beëindiging lidmaatschap

Waar heb je als lid van IJSCO recht op?

  • ten tijde van natuurijs vrije toegang tot onze natuurijsbaan 'de Elskens' aan de Elskensweg in de wijk Dommelbergen-Noord
  • 1 x per jaar een gedrukte uitgave van ons clubblad 't Glij-IJzer na aanvang van het nieuwe schaatsseizoen
  • een aantal keren per jaar de digitale Nieuwsbrief die alleen dan uitkomt wanneer er iets te melden valt (overig nieuws is te vinden op deze website)
  • gratis deelname aan wielertraining en/of midweekskate
  • tegen betaling van trainingsgeld kan men deelnemen aan schaats- en inline-skatelessen en conditietraining

IJSCO beleid t.a.v. contributie

Onze vereniging werkt met een basiscontributie en daarnaast trainingsgelden voor een aantal activiteiten die IJSCO organiseert. De basiscontributie is er omdat IJSCO na oprichting alleen nog maar een schaatsvereniging was. Daaruit zijn o.a. de zogenaamde "slapende leden" ontstaan die alleen bij natuurijs actief worden. Omdat IJSCO tegenwoordig een 4-seizoenenvereniging is en meerdere takken van sport aanbiedt kennen we de losse modules waar apart voor  betaalt dient te worden. De hoogte van de contributiegelden worden -indien nodig- elk jaar na goedkeuring door de aanwezige leden tijdens de ALV (Algemene Leden Vergadering) vastgesteld.

Basiscontributie en entreegeld

Nieuwe leden betalen naast de contributie eenmalig entreegeld. Dit is € 12,50 voor individuele leden en € 20,00 voor gezinnen (incl. inwonende kinderen tot 18 jaar). Bij het omzetten van een individueel lidmaatschap naar een gezinslidmaatschap of toevoegen van een gezinslid aan het bestaande gezinslidmaatschap wordt een aanvullend entreegeld van € 7,50 gerekend voor het nieuwe lid c.q. leden. De basiscontributie bedraagt slechts € 10,00 per persoon en € 20,00 voor gezinnen. Betaling per automatische incasso is verplicht. De contributie voor het lidmaatschap zal vrijwel direct na aanmelding en elk jaar na aanvang van het schaatsseizoen worden afgeschreven. Het contributiejaar loopt gelijk aan het boekjaar: van 1 oktober tot en met 30 september. Onder het gezinslidmaatschap vallen de ouders en alle kinderen tot 18 jaar (woonachtig op hetzelfde adres). 

In het overzicht hieronder alle kosten samengevat:

LEEFTIJDSCATEGORIËN

 Pupillen (t/m 12 jaar)
 Junioren (13 t/m 17 jaar)
 Senioren (vanaf 18 jr)

Klik hier voor de categoriën

Individueel Gezinslid-
maatschap

BASISCONTRIBUTIE

 Lidmaatschap (jaarlijks terugkerend tot wederopzegging)
 Entreegeld (eenmalig bij aanmelding nieuw lidmaatschap)
 Entreegeld (eenmalig bij toevoeging van nieuw gezinslid)
 

€ 10,00

€ 12,50

€ 7,50

€ 20,00

€ 20,00

CONDITIETRAINING

 Trainingskosten BOSTRAINING zomerseizoen
 Introductieles (max. 1 keer - daarna aanmelden voor deelname)
 

€ 10,00

GRATIS

 
 Trainingskosten ZAALTRAINING winterseizoen
 Introductieles (max. 1 keer - daarna aanmelden voor deelname)
 

€ 55,00

GRATIS

 
 FIETSTRAINING op woensdagavonden
 

GRATIS

 
 MIDWEEKSKATE op dinsdagavonden
 

GRATIS

 

INLINE SKATE TRAINING VOORJAAR

 

 Trainingskosten voor ca. 10 lessen à 1,5 uur voor de zomervakantie

 Pupillen
 Junioren
 Senioren

€ 32,50
€ 42,50
€ 52,50

 
 INLINE SKATE TRAINING NAJAAR

 
 Trainingskosten voor ca. 5 lessen à 1,5 uur na de zomervakantie

 Pupillen
 Junioren
 Senioren

€ 18,00

€ 21,50

€ 25,00

 
 Introductie- /proeflessen (max. 2 keer - daarna is lid worden en aanmelden voor de reguliere lessen verplicht)  2 lessen GRATIS   

SCHAATSTRAINING RECREANTEN

 Trainingskosten winterseizoen (ca. 22 lessen à 1,5 uur - deze kosten zijn excl. toegangskosten ijsbaan Breda)

 Pupillen
 Junioren
 Senioren

€ 42,00

€ 51,00

€ 60,00


 Introductie- /proeflessen (max. 2 keer - daarna is lid worden en aanmelden voor de reguliere lessen verplicht)

Dit is exclusief de entreekosten voor de ijsbaan Breda; € 4,50 voor jeugd t/m 12 jaar en 65-plussers en € 5,90 voor volwassenen

 2 lessen

GRATIS

 

 Leden die geen schaatstraining afnemen bij IJsco en willen deelnemen aan door IJsco georganiseerde schaatsevenementen of wedstrijden zijn daarvoor extra kosten verschuldigd (overheadkosten).

 Allen

€ 25,00

 

 SCHAATSTRAINING OP KNSB-UREN

 Trainingskosten IJSCO winterseizoen (ca. 22 lessen à 1,5 uur - deze kosten zijn excl. toegangskosten ijsbaan Breda)

 Pupillen
 Junioren
 Senioren

€ 63,00

€ 76,50

€ 90,00

 

 EXTRA INFORMATIE

 Wedstrijdlicentie KNSB (LB - ST - MA en KBT) Kijk voor de kosten op de site van de KNSB (deze kosten worden m.i.v. 1-1-2015 geïnd via de KNSB)  

 

 
 Entreekosten tijdens KNSB-uren IJSBAAN BREDA:  Zie overzicht opgave volgens KNSB-Gewest (kosten lopen via IJSCO)      

 De onderstaande kosten (zijn voor alle verenigingen gelijk) dienen betaald te worden aan de kassa v/d ijsbaan en behoren niet tot "IJSCO"-kosten

 Entreekosten IJSBAAN BREDA (Kosten toegangspas schaatsbaan Breda tijdens recreatieve cluburen)

Jeugd t/m 12 jr
Volw. met 65+pas
Volwassen

€ 75,15

€ 75,15

€ 98,95

 
 Administratiekosten nieuwe toegangspas (jaarlijks opwaarderen kost € 5,00)  

€ 8,30

 

Clubkleding

Voor deelname aan schaatstrainingen en wedstrijden is het aanschaffen en dragen van minimaal een IJSCO schaatsjack verplicht vanwege herkenbaarheid van de deelnemers voor de trainer en de uitstraling van de club. Daarom dienen in ieder geval alle nieuwe leden die gaan schaatsen het vakje voor clubkleding aan te kruisen op het incassoformulier. Vanzelfsprekend worden bedragen pas geïnd nadat kleding is besteld en de kosten daarvoor zijn overeengekomen.

Aanmelden lidmaatschap en activiteiten waaraan je gaat deelnemen

LET OP !!! Sinds 1 januari 2011 hanteren we maar één aanmeldformulier meer. Voor alle activiteiten waaraan je mee wilt doen, dien je jezelf apart aan te melden via deze website. Deze activiteiten vindt je in het menu 'Evenementen' waarin opgenomen alle activiteiten met data waarop deze plaats vinden. Indien voor een bepaalde activiteit les- c.q. trainingsgeld is verschuldigd, zal dit automatisch door onze penningmeester worden geïncasseerd. Wanneer je naderhand aan activiteiten deel gaat nemen die je in het verleden niet eerder op je machtiging hebt aangekruist, dien je alsnog een nieuwe machtiging naar de penningmeester op te sturen.

Machtiging

In verband met eenvoud in de verwerking gebruikt IJSCO uitsluitend machtigingsformulieren. Dit machtigingsformulier vervangt in principe alle eerder getekende machtigingen. Je wordt daarom verzocht alle van toepassing zijnde categorieën aan te kruisen. Kosten voor KNSB-training- en licenties vormen het variabele deel van de totale contributie en worden pas afgeschreven nadat deze kosten aan jou zijn meegedeeld. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. Bij aanmelding voor recreatieve trainingen zal inning van de lesgelden in principe aan het begin van de trainingsperiode plaatsvinden.

Na het invullen van het aanmeldingsformulier wordt je gevraagd
deze verplichte machtiging -welke je ook als bijlage in jouw bevestigingsmail ontvangt- in te vullen en op te sturen naar de penningmeester. Om een doorlopende machtiging ongedaan te maken stuur je een e-mail naar de penningmeester met in het onderwerp de vermelding: "opheffen doorlopende machtiging". Vermeld in deze e-mail wel je naam, adres en telefoonnummer. Je gaat het lidmaatschap aan voor onbepaalde tijd tot wederopzegging.

Beëindiging lidmaatschap

Beëindiging van het lidmaatschap (en daarmee ook de machtiging tot automatische incasso) dient te gebeuren vòòr 2 september van het lopende boekjaar door het versturen van een e-mail naar de ledenadministratie. Het lidmaatschap kan ook online opzegd worden door het invullen van dit opzegformulier en door het daarna te versturen. Na deze datum wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd. Omstreeks november worden de contributie en andere verschuldigde bedragen weer geïnd.

Terug naar de startpagina


WIE IS ONLINEActieve bezoekers: 19, waarvan 0 geregistreerd en 19 gast(en).

Loginstatus

Laatste Nieuws

29-06-2018

Boogschietvereniging Hunter Club vanaf 1 juli actief op de Elskens

Lees meer...Ogenblik a.u.b. ...