Uitgestelde ALV 2020

Kom je ook naar de ALV?

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering - 25 maart 2021

Het IJSCO bestuur nodigt jou als lid van harte uit om deel te nemen aan onze ledenvergadering die gehouden zal worden op donderdag 25 maart a.s. om 20.00 uur. Geen vereniging zonder actieve leden! Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd zoals een nieuwe skeelerles-locatie, de maatregelen rondom Corona, een nieuwe buurclub -Handboogschuttersvereniging St.Sebastiaan- die naast onze natuurijsbaan hun thuishonk gaan krijgen als zijnde gebruiker van het 5de veld van SCO.  

Niet alleen blikken we samen terug over het reilen en zeilen van onze vereniging in het afgelopen jaar, maar laten we jullie ook meedenken over de toekomst van IJsco. Wellicht heb je op voorhand al vragen voor het bestuur die we dan van tevoren kunnen bekijken en mogelijk tijdens de rondvraag kunnen behandelen. Stuur daarvoor even een mailtje naar het bestuur van IJsco.

Verder zoeken we vernieuwing (lees verjonging) voor ons bestuur i.v.m. aftreden van 2 bestuursleden bij de eerstvolgende ALV in november 2021.

De Notulen van de afgelopen jaren vindt je door hier op te klikken (wel eerst even inloggen) Lukt het inloggen niet, stuur dan even een mailtje naar bestuur@ijsco.net.

Hieronder kun je de (uitgestelde) ALV agenda 2020 raadplegen.

Downloads:

Nieuwsslider Overzicht